Słowa dnia: Overheid, regering, kabinet

Słowo dnia

fot. Shutterstock, Inc.

Kabinet to w języku niderlandzkim rada ministrów, regering to rząd, a znaczenie overheid jest najszersze i obejmuje całość władz państwowych.

Słowa kabinet, regering i overheid często tłumaczone są na język polski jako rząd, ale to nie oznacza, że w języku niderlandzkim oznaczają dokładnie to samo. Wszystkie faktycznie dotyczą władzy politycznej i rządu, ale warto wiedzieć, czym się różnią.

W Holandii kabinet oznacza radę ministrów (ministerraad), a więc ścisłe kierownictwo administracji państwowej. W skład kabinet wchodzą premier (minister-president, premier), ministrowie (ministers) oraz wiceministrowie (staatssecretarissen).

W odmianie flamandzkiej języka niderlandzkiego, używanej w północnej części Belgii, kabinet ma inne znaczenie. Słowem tym określa się zespoły pracowników i doradców poszczególnych członków rządu i burmistrzów. W języku polskim używa się w tym kontekście określenia gabinet polityczny.

Regering to ogólne określenie rządu. W Holandii i w Belgii w skład rządu oprócz premiera i ministrów wchodzi również król. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce monarchowie nie uczestniczą w spotkaniach rady ministrów i nie wpływają na politykę rządu. „De regering vormen” oznacza utworzyć rząd, a „de regering is afgetreden” to „rząd ustąpił”. Czasownik regeren oznacza rządzić.

Overheid to władze (państwowe) w szerokim znaczeniu. Chodzi tu więc nie tylko o sam rząd, ale o całą administrację państwową i samorządową, np. władze gminne (gemeentelijke overheid). Człon „overheid” występuje również w wielu innych słowach, np. overheidsbedrijf to przedsiębiorstwo państwowe, a overheidssubsidie to dotacja rządowa.

Wszystkie słowa dnia znajdą Państwo: TUTAJ.

15.04.2021 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(łk)

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Również w kategorii: Słowo dnia

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


reklama a
Linki