Słowo dnia: Uittreksel

Słowo dnia

fot. Shutterstock, Inc. / zdjęcie ilustracyjne

Aby załatwić różne administracyjne sprawy, czasem potrzebujemy np. wyciągu z aktu urodzenia czy poświadczenia zameldowania. W takim kontekście możemy się natknąć na niderlandzkie słowo „uittreksel”.

Słowo uittreksel na polski można przetłumaczyć właśnie jako wyciąg (jakiegoś dokumentu), odpis, poświadczenie. Jest to słowo rodzaju nijakiego, więc jeśli mówimy o jakimś konkretnym wyciągu, odpisie czy poświadczeniu, to użyjemy rodzajnika nijakiego het (mamy więc het uittreksel).

Het uittreksel uit het geboorteregister to na przykład wyciąg (odpis) z aktu urodzenia, metryka urodzenia. Geboorteregister to w niderlandzkim księga urodzeń albo rejestr urodzeń (samo geboorte to narodziny, a register to rejestr).

Z kolei het uittreksel uit het bevolkingsregister to wyciąg (odpis) z rejestru ludności, czyli rodzaj poświadczenia zameldowania. Samo słowo bevolking oznacza ludność.

W wyciągu z rejestru ludności znajdują się informacje o obecnym adresie zameldowania w danej gminie, a w rozszerzonej wersji – także informacje o poprzednich adresach zameldowania i narodowości danej osoby.

Z kolei w poświadczeniu zameldowania wydawanym we Flandrii, a więc w północnej, niderlandzkojęzycznej części Belgii, znajdują się również informacje o stanie cywilnym i zawodzie danej osoby.

W Holandii het uittreksel uit het bevolkingsregister określa się też mianem uittreksel BRP. Skrót BRP pochodzi od Basisregistratie Personen, czyli obecnego systemu rejestracji mieszkańców Holandii.

Więcej słów dnia: TUTAJ.

15.08.2022 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(łk)


Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Również w kategorii: Słowo dnia

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


reklama a
Linki