Czy mieszkańcy Holandii boją się utraty pracy z powodu AI?

Praca i kariera

Fot. Shutterstock, Inc.

Badanie ING Research wykazało rozdźwięk pomiędzy obawami mieszkańców Holandii dotyczącymi sztucznej inteligencji (AI) a ich własnym bezpieczeństwem w zakresie zatrudnienia. Chociaż 38% stwierdziło, że sztuczna inteligencja doprowadzi do ogólnej utraty miejsc pracy, zaledwie 1% osób wyraziło obawę przed utratą swojej obecnej pracy na rzecz sztucznej inteligencji.

Badanie sugeruje, że mieszkańcy Holandii zdają sobie sprawę z potencjalnych zakłóceń związanych ze sztuczną inteligencją, ale mają trudności z pogodzeniem tej obawy z bezpieczeństwem własnego zatrudnienia. „Wiara w utrzymanie pracy wydaje się być jeszcze silniejsza wśród respondentów lepiej zaznajomionych ze sztuczną inteligencją, a także wśród niektórych grup zawodowych, takich jak menedżerowie i technicy” – informuje ING.

Badanie ING podkreśla rosnące obawy dotyczące roli sztucznej inteligencji na holenderskim rynku pracy. Prawie 4 na 10 mieszkańców Holandii masowe przenoszenie miejsc pracy, co odzwierciedla powszechne obawy dotyczące automatyzacji. Obawy te nie są bezpodstawne, ponieważ sztuczna inteligencja w widoczny sposób przekształciła już niektóre branże, automatyzując zadania wykonywane wcześniej przez ludzi.

Jednak szczegóły badania dają bardziej złożony obraz. Chociaż znaczna część osób (38%) wyraziła obawę przed powszechną utratą pracy, w badaniu nie określono rodzajów zawodów najbardziej zagrożonych.

Ponadto 28% osób stwierdziło, że spodziewa się bardziej ograniczonego wpływu, a 5% stwierdziło, że AI nie będzie mieć żadnego wpływu na zatrudnienie. Kolejne 9% stwierdziło nawet, że wierzy, że sztuczna inteligencja doprowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy. W osobnym pytaniu około połowa respondentów stwierdziła, że sztuczna inteligencja przynajmniej częściowo zmieni ich obowiązki zawodowe.

„Doświadczenia konsumentów z AI są często pozytywne” – dodaje ING. „Jednocześnie, aby wykorzystać potencjał, należy pokonać szereg innych przeszkód, np. w obszarach jakości danych, regulacji oraz niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i wiedzę”.


12.04.2024 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(kk)

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Najnowsze w kategorii: Praca i kariera

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


reklama a
Linki