Światowy Młodzieżowy Tydzień Klimatyczny (20-24.11.2023) uruchamia oficjalną ogólnodostępną stronę internetową

Świat

PR Newswire

DUBAJ, ZEA, 20 października 2023 r. /PRNewswire/ -- Oficjalna strona internetowa Światowego Młodzieżowego Tygodnia Klimatycznego („Tydzień”) już działa. Wystosowano apel skierowany do międzynarodowych grup interesariuszy w sprawie rejestracji ich wydarzeń i okazania wsparcia dla działań nowego pokolenia na rzecz klimatu. Zainteresowane osoby i organizacje mogą znaleźć stronę pod adresem: Global Youth Climate Week - http://www.globalyouthclimateweek.org

„W ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu 2023 (COP28) przeprowadzony zostanie pierwszy globalny przegląd od podpisania Porozumienia paryskiego - powiedziała dr Wang Binbin, wykonawcza sekretarz generalna Światowego Stowarzyszenia Uniwersytetów ds. Zmian Klimatu (Global Alliance of Universities on Climate, GAUC). - Podczas gdy społeczność międzynarodowa przygląda się stanowi naszej planety i wyznacza lepszy kurs ku przyszłości, ważne jest uwzględnienie kluczowej roli młodzieży jako filaru przyszłości o zerowej emisji CO2 i zaproponowanie im wsparcia w podjęciu tego historycznego zobowiązania”.

Odbywające się na tydzień przed każdym szczytem klimatycznym wydarzenia w ramach Tygodnia ukierunkowane są na wniesienie wkładu w globalne zarządzanie klimatem poprzez zapewnienie mechanizmu umożliwiającego nowemu pokoleniu wzmocnienie ich głosu na rzecz klimatu, doskonalenie ich innowacyjnych rozwiązań i przekucie ich działań na rzecz klimatu w rzeczywisty wpływ. Po raz pierwszy zostało zaproponowane przez GAUC Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu w styczniu 2022 r. i zainaugurowane przez tę organizację i ponad 100 partnerów z całego świata osiem miesięcy później. Patricia Espinosa, była sekretarz wykonawcza UNFCCC, określiła Tydzień jako „istotny wkład w proces tworzenia UNFCCC”.

Poprzez uruchomienie oficjalnej strony Tygodnia GAUC planuje jeszcze bardziej poszerzyć inkluzywność tego wydarzenia i serdecznie zaprosić wszystkich interesariuszy do dołączenia to tego przedsięwzięcia i przyczynienia się do tej dynamiki poprzez organizację wydarzeń klimatycznych w dniach 20-24 listopada 2023 r. i ich rejestrację na stronie internetowej Tygodnia.

Wprowadzenie młodzieżowych działań na rzecz klimatu na arenę międzynarodową

W oparciu o sukcesy działań podejmowanych przez GAUC na rzecz młodzieży w 2022 r. organizacja ta udoskonaliła swój Program Szkoleniowy dla Liderów „Climate x” poprzez udostępnienie go studentom na całym świecie i ukierunkowanie działań na rzecz klimatu podejmowanych przez ich studentów na Tydzień.

Program Szkoleniowy, w skład którego wchodzi moduł „1+3”, ukierunkowany jest na zachęcenie studentów do wykorzystania wiedzy na temat klimatu do uzyskania namacalnego wpływu na jego stan i dotychczas przyciągnął blisko 1000 studentów z 74 krajów i ok. 400 uczelni, z czego 88% z nich pochodzi z krajów globalnego Południa. W ramach tego modułu „1” odnosi się do kursu online prowadzonego przez ekspertów akademickich, który trwa przez jeden miesiąc w lipcu, a „3” symbolizuje trzy hybrydowe wydarzenia, które studenci muszą ukończyć w okresie od sierpnia do listopada. Studenci, którzy wykażą się umiejętnościami przywódczymi podczas udziału w Programie Szkoleniowym, wejdą w skład Młodzieżowej Delegacji GAUC na szczyt COP 28.

Do momentu uruchomienia oficjalnej strony Tygodnia studenci już zorganizowali niemal 200 wydarzeń w swoich lokalnych społecznościach, wywierając wpływ na około 20 000 ludzi ogółem. Podczas Tygodnia 2023, studenci będą organizować trzeci cykl wydarzeń, które są uznawane za wkład do Tygodnia pod kierownictwem młodzieży i zostaną przedstawione podczas konferencji COP28.

Wsparcie licznych grup interesariuszy na rzecz sukcesu konferencji COP28

Wsparcie wszystkich grup interesariuszy jest podstawą przygotowania nowego pokolenia do przyjęcia roli liderów zrównoważonej przyszłości o zerowej emisji CO2. Wykorzystując mocne strony partnerów, GAUC zapewnia zróżnicowane zasoby, aby umocnić pozycję studentów biorących udział w Programie Szkoleniowym, w tym ponad 20 gościnnych wykładów i 5 wycieczek.

„Jesteśmy mocno zaangażowani w rozwiązanie problemu zmian klimatycznych i mamy w tym zakresie poważne ambicje - powiedziała Alice Ho, dyrektor reprezentująca młodzież w GAUC. - Dla nas, jako przyszłych liderów działań na rzecz klimatu, nauka od obecnych liderów jest jednak bardzo ważna. Potrzebujemy wsparcia od was”.

W grudniu tego roku, GAUC będzie gospodarzem pawilonu GAUC w Niebieskiej Strefie COP28, przy czym jest to pierwszy raz, kiedy GAUC organizuje odrębny pawilon przeznaczony dla młodych delegatów i partnerów GAUC.

„Zapraszamy naszych partnerów do organizacji wydarzeń w pawilonie GAUC. Członkowie Młodzieżowej Delegacji GAUC i ja z niecierpliwością czekamy na wspólną pracę na rzecz wkładu siły młodzieży w sukces COP28” – powiedziała Alice.

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mogą wejść na stronę http://www.globalyouthclimateweek.org/ aby zarejestrować swoje wydarzenia, które zorganizują w ramach Tygodnia i zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi możliwości współpracy podczas COP28.


20.10.2023 Niedziela.NL // Źródło: Global Alliance of Universities on Climate // Źródło informacji: PR Newswire

(cow)Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


reklama a
Linki