ONZ: „Świat zawodzi kobiety i dziewczęta”

Świat

Fot. Shutterstock, Inc.

Od walki z ubóstwem po dostęp do edukacji, reprezentację polityczną i możliwości gospodarcze – świat zawodzi kobiety i dziewczęta. Wynika tak z raportu ONZ opublikowanego w czwartek, 7 września. Dotyczy on nierówności płci.

Raport ONZ pt. „Kobiety” zawiera przegląd 17 celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w 2015 roku i mających na celu budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich do 2030 roku. Niestety, autorzy doszli do gorzkich konkluzji.

„Patrząc na dane, widać, że nie udaje nam się osiągnąć równości płci” – powiedziała francuskiej agencji prasowej AFP Sarah Hendriks, pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora wykonawczego UN Women. „To coraz bardziej odległy cel”.

Jeden z celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie poświęcony równości płci, ma na celu położenie kresu dyskryminacji, wyeliminowanie przemocy wobec kobiet, przymusowych małżeństw i okaleczania narządów płciowych, a także osiągnięcie współdzielenia prac domowych, zagwarantowanie dostępu do zdrowia seksualnego oraz zapewnienie skutecznego udziału w życiu politycznym i gospodarczym.

Jednak co roku 245 milionów kobiet w wieku powyżej 15 roku życia pada ofiarą przemocy fizycznej ze strony partnerów, 1 na 5 kobiet wychodzi za mąż przed 18. rokiem życia, zaś kobiety wykonują codziennie o 2,8 godziny więcej bezpłatnych prac domowych niż mężczyźni i stanowią zaledwie 26,7% parlamentarzystów.

Aby zmienić bieg wydarzeń, potrzebne będą co roku dodatkowe inwestycje o wartości 360 miliardów dolarów w około 50 krajach rozwijających się, w których zamieszkuje 70% światowej populacji.

Według ONZ przy obecnym tempie, w 2030 roku nadal 575 milionów ludzi będzie żyło w skrajnym ubóstwie. Około 342 miliony (60%) z nich będą stanowić kobiety. To liczba 1 na 12 kobiet na świecie.

17.09.2023 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(kk)


Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


Linki