Życie w Holandii: Jak złożyć skargę na nieuczciwą agencję pośrednictwa pracy?

Życie w Holandii


Dzięki Stowarzyszeniu Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych SNCU skargę na nieuczciwą agencję pośrednictwa pracy (uitzendbureau) złożyć można także w języku polskim i za pośrednictwem internetu.

W minionych latach w Holandii bardzo na znaczeniu zyskały tzw. elastyczne formy zatrudnienia. Wiele osób zatrudnionych jest np. za pośrednictwem agencji pracy (uitzendbureau).

Pracowniku tymczasowy, znaj swoje prawa!

Szczególnie obcokrajowcy szukający pracy w kraju wiatraków często trafiają do agencji pracy. Polacy stanowią obecnie największą grupę pracowników z innych państw Unii Europejskiej pracujących w Holandii.

Tysiące Polaków pracują więc dla holenderskich agencji pośrednictwa – a te bywają różne. Jedne gwarantują zatrudnionym godne i uczciwe warunki pracy i życia, w przypadku innych sytuacja wygląda gorzej. O zjawisku wyzysku Polaków przez niektórych niderlandzkich pośredników wielokrotnie pisaliśmy, np. tutaj: „Polacy wyzyskiwani w Holandii”, opisuje dziennik „NRC”.

Warto więc znać swoje prawa, a w przypadku nieprawidłowości wiedzieć do kogo można zwrócić się z prośbą o informację lub ze skargą. Jedną z organizacji, o której warto wiedzieć jest Stowarzyszenie Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych, czyli SNCU.

Stowarzyszenie to „udziela informacji na temat treści układów zbiorowych pracy (CAO voor Uitzendkrachten) oraz promuje i nadzoruje przestrzeganie przepisów w nich zawartych”, czytamy na stronie internetowej tej organizacji. Tam też można składać skargi na nieuczciwe biura pośrednictwa pracy: TUTAJ.

Układy zbiorowe pracy (CAO)

Układy zbiorowe pracy (CAO) to dokumenty regulujące zasady zatrudnienia w danej branży lub firmie. Zapisy CAO powstają w drodze negocjacji pomiędzy pracodawcami (albo organizacjami, reprezentującymi ich interesy) oraz przedstawicielami pracowników, np. związkami zawodowymi. Także pracownicy tymczasowi zatrudnieni poprzez agencje pośrednictwa pracy mają swoje układy zbiorowe pracy (CAO voor Uitzendkrachten).

Na stronach internetowych dwóch organizacji zrzeszających pośredników pracy (ABU i NBBU) znaleźć można pełne teksty CAO w języku polskim.

Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych zrzeszonych w Holenderskim Związku Pośredników i Agencji Pracy Tymczasowej (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen – NBBU), obowiązujący od 30 grudnia 2019 r. do 31 maja 2021 roku, znajdą Państwo tutaj (tekst w języku polskim): TUTAJ.

„Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2019-2021” wynegocjowany przez związkowców z organizacją zrzeszającą pośredników pracy ABU znajdą Państwo tutaj (tekst również w języku polskim): TUTAJ.

Jeśli agencja pracy tymczasowej jest członkiem organizacji pracodawców ABU bądź NBBU to członkostwo to określa, które CAO ma zastosowanie. Od 30 grudnia 2019 roku tekst obu CAO jest taki sam, napisano na stronie internetowej SNCU. Także jeśli agencja pracy tymczasowej nie jest członkiem ABU bądź NBBU, a CAO dla pracowników branży pracy tymczasowej uznawane jest w danym czasie za ogólnie wiążące (decyduje o tym ministerstwo), to agencja taka jest zobowiązana stosować zapisy tego CAO.

Pracownik, który uważa, że agencja pośrednictwa pracy nie wywiązuje się z umowy czy zapisów CAO, może oczywiście zwrócić się w tej sprawie np. do samego pracodawcy, do związku zawodowego, którego jest członkiem albo może poinformować Inspekcję Pracy Inspectie SZW (TUTAJ) czy udać się do adwokata i szukać sprawiedliwości na drodze sądowej. Listę linków do organizacji, służących pomocą w przypadku problemów w pracy, znajdziemy również na polskojęzycznej stronie wholandii.pl stworzonej z inicjatywy Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie): TUTAJ.

Dlaczego warto informować o nieprawidłowościach?

Także na stronie stowarzyszenia SNCU można składać skargi na nieprawidłowości w agencjach pośrednictwa pracy. Trzeba jednak pamiętać, że SNCU reprezentuje zbiorowe interesy pracowników i nie pomaga w rozwiązaniu konkretnego, indywidualnego sporu na linii pracownik-pracodawca.

„Oznacza to, że w zakresie indywidualnym SNCU nigdy nie będzie mogło zająć się Twoim problemem bądź roszczeniami finansowymi. Twoja skarga może jednak doprowadzić do dochodzenia oraz naprawienia finansowych uchybień w stosunku do (innych) pracowników danej agencji pracujących w okresie objętym kontrolą”, czytamy na stronie internetowej SNCU.

Składając skargę na biuro pośrednictwa pracy w SNCU nie należy więc oczekiwać, że stowarzyszenie rozwiąże konkretny, indywidualny problem czy spór. Jeśli jednak wielu pracowników konkretnej agencji pośrednictwa pracy zgłosi skargi, a dochodzenie przeprowadzone przez SNCU potwierdzi ich słuszność, to SNCU może zmusić agencję do naprawy zaniedbań i wyrządzonych szkód. „Ta naprawa może również obejmować finansową rekompensatę pracowników, w tym Ciebie”, czytamy na stronie stowarzyszenia.

SNCU nie będzie dochodzić indywidualnych roszczeń skarżącego się pracownika, ale „skarga może jednak doprowadzić do dochodzenia oraz naprawienia finansowych uchybień w stosunku do (innych) pracowników danej agencji. Utrudni również nieuczciwe praktyki Twojej agencji pracy”, napisano na stronie internetowej stowarzyszenia.

Dochodzenie i kontrole

Dzięki skargom pracowników agencji SNCU ma więc wiedzę na temat tego, jak w praktyce poszczególne agencje pośrednictwa pracy przestrzegają (lub nie przestrzegają) zapisów układów zbiorowych pracy.

Dochodzenia SNCU są długotrwałe i składają się z kilku faz. W pierwszym etapie SNCU decyduje, czy skarga jest konkretna i dobrze uzasadniona oraz czy wskazuje na strukturalne wykroczenia w dłuższym okresie obejmujące większa liczbę zatrudnionych. Takie skargi mają pierwszeństwo. Co istotne, SNCU „gwarantuje wszystkim zgłaszającym skargi pełną anonimowość. Agencja pracy tymczasowej nigdy nie jest informowana o przyczynach wszczęcia dochodzenia.”

Jeśli SNCU rozpocznie dochodzenie, to w drugim etapie zwraca się do agencji o informacje, dotyczące administracji kadrowo-płacowej (np. o umowy o pracę, odcinki wypłat, dowody wypłat itd.). W przypadku nieścisłości SNCU zleca kontrolę rozszerzoną w siedzibie agencji przeprowadzaną przez wyspecjalizowane biuro kontroli administracji przedsiębiorstw.

Jeśli także ta kontrola wykazała nieprawidłowości i stwierdzono np. naruszenia natury finansowej, SNCU zobowiązuje agencję do naprawy szkód i przestrzegania zapisów CAO w przyszłości. „O rozpoczęciu okresu naprawczego SNCU informuje wszystkich poszkodowanych, którzy ten fakt nam zgłosili (złożyli skargę). Jeżeli jesteś pracownikiem tymczasowym i Twój pracodawca, tzn. agencja pracy tymczasowej nie wypłaciła Ci wszystkich należności, to możesz w tym okresie wystąpić z roszczeniem wypłaty zaległego wynagrodzenia”, czytamy na stronie internetowej SNCU.

Kolejnym etapem dochodzenia jest ponowna kontrola w agencji. SNCU sprawdza, czy pracodawca naprawił naruszenia i np. pokrzywdzeni finansowo pracownicy dostali zaległe pieniądze. Jeśli agencja naprawiła wszystkie szkody, dochodzenie jest zamykane.

Gdyby agencja w trakcie trwania dochodzenia odmówiła współpracy, SNCU może zażądać odszkodowania w wysokości do 100 tys. euro, skierować sprawę do sądu albo podjąć kroki, mające na celu pozbawienie agencji certyfikatu godnego zaufania biura pośrednictwa pracy. Bez takiego certyfikatu agencji będzie trudniej znaleźć zleceniodawców.

Szczegółowo procedura dochodzeń SNCU opisana jest na stronie internetowej tego stowarzyszenia: TUTAJ.

Jak złożyć skargę online?

Skargi można składać online na stronie internetowej SNCU. Dostępnych jest kilka wersji językowych formularza zgłoszeniowego, w tym polska (pozostałe to wersja niderlandzka, angielska, hiszpańska i rumuńska).

Formularz online w języku polskim znajdą Państwo: TUTAJ.

Skargę może złożyć pracownik, który podejrzewa, że jego prawa nie są przestrzegane. Mogą to też zrobić inne osoby lub podmioty, np. właściciel agencji pracy tymczasowej, który czuje się poszkodowany na skutek działań nieuczciwych konkurentów (nieuczciwych agencji pracy), właściciel przedsiębiorstwa, w którym pracują pracownicy tymczasowi, koledzy poszkodowanego pracownika albo adwokat reprezentujący pracownika tymczasowego.

Raz jeszcze trzeba podkreślić, że „SNCU nie reprezentuje interesów pracowników w zakresie indywidualnym. W przypadku, gdy problem Twój dotyczy indywidualnego sporu z pracodawcą, to skarga Twoja nie zostanie przyjęta”, czytamy na stronie internetowej stowarzyszenia.

Wypełniając formularz należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres mailowy, numer telefonu), ale SNCU zapewnia, że dane te nie zostaną przekazane osobom trzecim (np. pracodawcy). W kolejnych krokach należy sprecyzować, czego dotyczy skarga (np. wynagrodzenia, nadgodzin, urlopu, zakwaterowania, podatków, zwolnienia) oraz dokładnie ją opisać. Oczywiście należy też podać nazwę biura pośrednictwa pracy, którego skarga dotyczy, a także jego numer KvK (numer w holenderskiej Izbie Handlowej).

Wątpliwości? Skontaktuj się z SNCU

SNCU pełni także funkcję informacyjną. „Czy masz pytania, dotyczące stosowania układów zbiorowych pracy lub chciałbyś wiedzieć, jakie są Twoje prawa jako pracownika tymczasowego oraz jakie obowiązki ma Twój pracodawca wobec Ciebie? Prosimy o skontaktowanie się z nami. SNCU udzieli Ci wyczerpujących informacji na ten temat”, czytamy na stronie stowarzyszenia.

Maile w sprawie układów zbiorowych pracy dla pracowników czasowych można wysyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Adres pocztowy stowarzyszenia to: SNCU, Postbus 9438, 3007 AK Rotterdam, Nederland.

Można też kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 0800-7008 (połączenie bezpłatne dla dzwoniących z holenderskiego numeru) lub 0031 85 210 40 80 (połączenie płatne dla osób korzystających z polskiego numeru). Infolinia jest czynna w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od godz. 09.30 do 12.00 oraz od 13.00 do 16.00, a także w piątki od godz. 9:30 do 12.00 (stan na 12.02.2020 r.).

Broszura informacyjna SNCU w języku polskim: TUTAJ.


13.02.2020 Niedziela.NL

(łk)

Komentarze 

 
0 #39 Marek 2023-07-29 14:43
Cytuję Grzegorz:
Witam
A gdzie mozna zglosic jak ktos zatrudnia na czarno obiecuje umowe i nie wypłaca wynagrodzenia???


Takich rzeczy się nie zgłasza tylko nie przystępuje się do pracy bez umowy. Jak się raz lub dwa (najlepiej raz) natniesz to się już później nauczysz. Mi jeden raz wystarczyło.
Cytuj
 
 
0 #38 Urszula 2023-07-29 14:39
Cytuję Barbara:
Polska kraina miodem i mlekiem plynaca wiec co wy tu wlasciwie robicie? wracajcie do Polski. zapewniam,ze tam tez jest na kogo donosic i poprostu pokazywac swoje JA.

Święta Prawda.
Cytuj
 
 
0 #37 Marek 2023-07-29 14:36
Cytuję Marvin:
A gdzie można złożyć skargę na organizację które powinny pomagać A NIE POMAGAJĄ?

Skarga na taką organizacje to chyba do sądu tylko ale tam też to przykryją więc do sądu wyższej instancji a potem do Strasburga. Ale myślę że zanim do Strasburga by to trafiło to musi minąć z 3 lata albo i 5 a przez ten czas wykonczysz się. Nawet jak dotrwasz to ten Strasburg jest niepewny bo uchwalają tam co chcą tak jak przeciw Polsce. Więc lepiej może nie zmieniać uitzendbureau tylko kraj.
Cytuj
 
 
0 #36 Enid 2023-02-09 21:36
Ciekawe!
Cytuj
 
 
+1 #35 max 2022-09-20 21:54
skargi najlepiej składać do związków CAO zawsze się zajmą twoją sprawą i to za darmo
Cytuj
 
 
0 #34 Miro 2022-08-20 09:06
Witam. Należę do chrześcijańskich związków zawodowych CNV.
Pomogły mi już dwukrotnie. Agencja mnie zwolniła podając za przyczynę brak pracy. Zwolnili Polaków przyjęli Rumunów. Dzięki związkom udało mi się wyrwać odprawę. Po przepracowaniu pół roku były to całkiem nie małe pieniądze. Uważam że warto mieć jakieś oparcie w obcym kraju gdzie nie znamy do końca praw pracownika. Pozdrawiam.
Miro
Cytuj
 
 
0 #33 max 2022-08-18 16:52
takie skagi to nie skargi. Zostań członkiem zwiazków zawodowych . płacisz maksymalnie 20 euro miesięcznie, ale bronią twoich praw i co do centa odzyskają niesłuszne zabrane Ci pieniądze przez agencje pracy. i to za 20 euro miesięcznie . strona www.fnv.nl/.../
Cytuj
 
 
+4 #32 Grzzegorz 2022-02-28 14:07
Składałem skargę 2x zero odpowiedzi ze strony SNCU. Dodam ,że tam pracują Polki też.
Cytuj
 
 
+2 #31 Brian 2021-12-15 10:26
Czy ktoś, ktokolwiek, dał radę złożyć skargę na agencję pośrednictwa pracy i coś, cokolwiek dobrego, z tego wynikło???
Cytuj
 
 
+3 #30 Kristine 2021-08-24 13:13
Nie jestem osobą wierzącą w takie cuda!
Cytuj
 
 
0 #29 Christi 2021-08-17 13:31
SZCZEPMY SIĘ jak najszybciej!!!
Cytuj
 
 
0 #28 Ignacy 2021-08-04 23:51
Cytuję Ktos:
Potwierdzam SNCU ma w dupie skargi pracownikow tymczasowych. Kolejna organizacja w holandii ktora istnieje bez sensu. A wręcz pewnie pomaga w tuszowaniu naduzyc przez agencje.

Czy SNCU zrobiła cokolwiek dla Ciebie lub kogokolwiek innego? Jeśli tak, to daj znać.
Cytuj
 
 
0 #27 Kathryn 2021-08-04 23:47
Napiszcie coś więcej na temat SNCU.
Cytuj
 
 
+4 #26 Marvin 2021-08-01 20:58
A gdzie można złożyć skargę na organizację które powinny pomagać A NIE POMAGAJĄ?
Cytuj
 
 
+3 #25 Tamcio 2021-08-01 10:54
Czy ktoś składał skargę, która w jakikolwiek sposób zadziałała?
Cytuj
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama
Reklama
Najnowsze komentarze
Najnowsze wiadomości
News image

Polska: Każdy nowy samochód będzie musiał mieć kamerę

News image

Holandia: Boimy się i powodzi, i suszy

News image

Polska: Mikołajki tuż-tuż. Pomysły na prezenty dla taty, mamy i dzieci

News image

Holandia: Pogoda na weekend

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


Linki