15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny

Święta

Fot. Shutterstock, Inc.

Dzisiejsze święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku. Jego obchody mają na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.

Z okazji dzisiejszego dnia warto na chwilę się zatrzymać i zastanowić, czym tak naprawdę jest rodzina. Bardzo często to, co myślimy o rodzinie już może stać się źródłem nieprzyjemności dla innych osób. Z pewnością każda zapytana osoba o to, czym jest rodzina, będzie potrafiła udzielić odpowiedzi. Każdy z nas wie, lub intuicyjnie czuje, czym ona jest… lub powinna być. Jednak, czy to, co powszechnie myśli się o rodzinie, jest odzwierciedleniem stanu rzeczywistego?

Przez lata utarło się twierdzenie, że każda rodzina powinna być oparta na związku seksualnym miedzy kobietą a mężczyzną. Powszechnie uważa się, że jej członkowie powinni razem mieszkać. Ponadto w „normalnej” rodzinie powinny być też dzieci. Chyba już po tych kilku zdaniach, można zadać sobie pytanie, czy faktycznie tak jest? Przecież żyjemy w czasach, gdy większość rodzin nie wygląda już tak, jak ta wcześniej opisana. Rodzina się zmieniła jednak powszechne pojęcie o niej, nie uległo zmianie od wielu lat. Warto też zadać sobie pytanie, jakie osoby lub instytucje wpływają na opinię publiczną przekonując czym jest rodzina.

A co jeśli rodziców nie wiąże więź małżeńska? Co jeśli dzieci wychowywane są przez dziadków? Co jeśli jest tylko jeden rodzic? A jeśli nie ma dzieci? Czy te wszystkie grupy nie są rodzinami?

Współczesny człowiek ma całkiem inny stosunek do życia, niż ludzie w przeszłości. Tempo życia i świadomość tego, co dzieje się nie tylko blisko nas, ale i na całym świecie, wywołuje poczucie nietrwałości. Wszystko zmienia się bardzo szybko i zdaje się być chwilowe. Dlatego też zmienia się to, co myślimy o innych ludziach, o naszych związkach, ale także i o wartościach i tym, co od wieków było nam wpajane.

W Holandii kwestia zdefiniowania pojęcia „rodzina” została w pewnym stopniu rozwiązany na poziomie językowym, oczywiście tylko pozornie, jednak odpowiedź na pytanie, czym ona jest, jest już nieco prostsza. W języku niderlandzkim rozróżniane są dwa słowa opisujące rodzinę. Jeśli mowa o najbliższych nam osobach, współmałżonku lub partnerze i dzieciach używa się słowa „gezin”, natomiast rodzina nieco dalsza to „familie”. Słowa te i ich funkcja są zmienne, osoby tworzące „gezin” w pewnym momencie stają się „familie”. Dzieci mówiąc o „gezin” mają na myśli tylko rodziców i rodzeństwo, jednak gdy dorosną, zwiążą się z kimś i będą miały własne dzieci, to one staną się „gezin” a rodzice i rodzeństwo będą nazywani „familie”. Dlatego jeśli mowa o „gezin” sprawa wydaje się prosta, są to rodzice i ich dzieci, natomiast, jeśli mowa o „familie” tutaj definicja nie jest już tak oczywista.  

Rodzina jest ogólnoludzkim i wszechobecnym elementem życia kulturowego. Ludzie na wszystkich kontynentach znają jakąś formę życia rodzinnego. Formy te mogą się od siebie bardzo różnić, jak również funkcje członków rodzin nie są takie same.

Ważne jest by pamiętać, że takich rodzin, o jakich mówią słowniki jest już niewiele. Rodziny dzielą się i łączą, ale nie oznacza to, że przestają nimi być. Rodziną jest grupa społeczna, która się za taką uznaje, która troszczy się o swoich członków i na ile jest to możliwe i na swój sposób, wspólnie przeżywa wydarzenia jej dotyczące. To mogą być osoby niezwiązane ze sobą pokrewieństwem. Wiele osób na całym świecie uważa również, że pies lub kot, który mieszka z nimi to ich rodzina. Rodzina to ci blisko nas, na którym nam zależy i którym zależy na nas.  

Dzisiejsze święto jest świętem wszystkich rodzin, wszystkich, które tak siebie określają, bez względu na to, co inni ludzie na ten temat uważają.


15.05.2019 Niedziela.NL // Fot. Shutterstock, Inc.

(as)




Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


reklama a
Linki