Schiedam k/Rotterdamu - Polska Szkoła im H.Sienkiewicza

Nauka / Szkoły

Polska Szkoła im H.Sienkiewicza
adres (zajęcia): Polska Szkoła im H.Sienkiewicza, Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji Rotterdam-Rijnmond, Ośrodek Wijkcentrum Oost, Boerhaavelaan 79, 3112LD Schiedam, Zuid-Holland, Nederland / Holandia.
adres korespondencyjny: Polska Szkoła im H.Sienkiewicza, Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji Rotterdam-Rijnmond, Guineelaan 48, 2622DJ Delft ZH, Zuid-Holland, Nederland / Holandia.
zajęcia: dwa razy w miesiącu w soboty, w godz.10:00-12:30 / twice a month on Saturdays 10:30-12:30

info [NED]: Het Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie is geopend in september 2007 als een voortzetting en uitbreiding van de activiteiten van de Poolse School te Rotterdam. De Stichting wil op een creatieve manier kinderen en volwassenen kennis van de Poolse taal en cultuur bijbrengen. Daarnaast wil het Centrum bijdragen aan de integratie van Polen in Nederland en een meer positieve beeldvorming daarover.

Wat doen we in het Centrum?
Op dit moment ontplooit het Centrum de volgende activiteiten:
• Poolse school H.Sienkiewicza te Rotterdam - Zaterdagschool van Poolse taal en cultuur voor kinderen van 3 tot 12.
• Lessen Pools voor Nederlandse volwassenen.
• Conversatie Engels voor Polen NIEUWE !!!
• Lessen Nederlands voor Poolse volwassenen.
• Promotie- en informatie-activiteiten in dienst van de Poolse gemeenschap in Rotterdam en omstreken.

Wat doen we op Poolse school H.Sienkiewicza te Rotterdam?
• Gediplomeerde medewerkers geven les aan kinderen in Poolse taal en cultuur waarbij zij gebruik maken van muziek, theater en sport.
• We vieren feesten en houden tradities in stand die onmisbaar zijn voor de Poolse identiteit.
• We doen mee aan het poëziefestival van Poolse scholen in Nederland.

Lessen worden gegeven in vier leeftijdsgroepen: 0 tot 3 jaar, 3-5 jaar, 6-7 jaar en 8-10 jaar. Lessen worden twee keer per maand op zaterdag gegeven, van 10:00-12:30 in het gebouw van Wijkcentrum Oost, Boerhaavelaan 79, 3112LD Schiedam, Zuid-Holland.

info [POL]: Fundacja Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji Rotterdam – Rijnmond rozpoczęła działalność we wrześniu 2007 roku jako kontynuacja i rozszerzenie działalności szkoły im. H.Sienkiewicza w Rotterdamie. Fundacje stawia sobie za cel przybliżanie dzieciom oraz dorosłym tajników języka polskiego i niderlandzkiego oraz propagowanie kultury polskiej w Holandii. Ponadto Centrum pragnie przyczynić się do budowania pozytywnego obrazu Polaków przebywających w Holandii.

Co robimy w Centrum?
W chwili obecnej działalność Centrum obejmuje:
• Sobotnią szkołę języka i kultury polskiej im. H. Sienkiewicza, dla dzieci od 3 do 12 lat
• Kursy języka polskiego dla Holendrów (dorośli)
• Konwersacje angielskego w Centrum NOWOŚĆ !!!
• Kursy języka niderlandzkiego dla Polaków (dorośli)
• Działania promocyjne i informacyjne na rzecz Polonii z Rotterdamu i okolic.
• Dbanie o obraz Polaków i lobbowanie na ich rzecz.
• Utrzymywanie kontaktów z gminą i organizacjami w Rotterdamie w sprawach dotyczących Polaków.
• Pomoc w nawiązywaniu kontaktów między organizacjami z Polski i z Rotterdamu.
• Dwukierunkowe działania informacyjne.

Co robimy w Polskiej Szkole im H.Sienkiewicza w Rotterdamie?
• Umożliwiamy kontakt z językiej polskim zaaranżowany w miły, przyjazny i interesujący sposób.
• Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka głównie poprzez działania kulturalne, zajęcia integracyjne i twórcze.
• Obchodzimy polskie święta i uroczystości oraz pielęgnujemy narodowe tradycje, które są niezbędnym elementen zachowania tożsamości dziecka i rodziny.
• Zrzeszamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z doświadczeniem pracy w szkole polonijnej.
• Bierzemy udzial w corocznym Festiwalu Poezji Dziecięcej organizowanym przez Forum Szkół Polskich w Holandii.

Zajęcia odbywają się w czterech grupach wiekowych: 3-5 lat, 6-7 lat, 8-10 lat, dwa razy w miesiącu w soboty, w godz. 10.30-12:30 w ośrodku Wijkcentrum Oost, Boerhaavelaan 79, 3112LD Schiedam.

info [ENG]: An excellent Polish school in Schiedam (near Rotterdam).

tel: Magdalena Domańska-van Dijk +31-15-256-3665, e-mail: vandijk.delft(at)tiscali.nl
tel: Agnieszka Owsianka +31-6-1019-2772, e-mail: akowsianka(at)wanadoo.nl
tel: Frans Duijnhouwer +31-10-466-2892, e-mail: fduijn(at)yahoo.com
fax:
e-mail: vandijk.delft(at)tiscali.nl lub/of npckerotterdam(at)gmail.com
internet: www.edukacja-kultura.nl lub/of www.rotterdam.polskaszkola.nl

Szkoła należy do Forum Polskich Szkół w Holandii FPSN - www.fpsn.nl

KvK-nummer: 27305026 - Stichting Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en Educatie, Guineelaan 48, 2622DJ Delft ZH, Nederland / Holandia

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


reklama a
Linki