Reklama

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja)

Święta

Fot. Shutterstock, Inc.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja)

Święto flagi przypada 2 maja. Tego dnia Polacy wspominają długą historię biało-czerwonych barw narodowych i z dumą eksponują flagi na zewnątrz.

Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, który jest godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tarczach herbowych. Na fladze biel znalazła się u góry, a czerwień na dole, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 roku, w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały one przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 roku podczas powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 roku.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest od 2004 roku.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

Fot. Shutterstock, Inc.


[ENG] Poland’s Day of the Flag

The Day of the Polish Flag is celebrated on 2 May. On this day, Poles reflect upon the long history of the red-and-white national colours, and proudly fly flags outside their homes.

Polish national colours, which is a rarity are of heraldic origin. They derive from the colours of the coat of arms of the Kingdom of Poland and the coat of arms of the Grand Duchy of Lithuania. In the Polish flag, the white is a reference to the white of the Eagle, which features on the coat of arms of Poland, and to the white of Pahonia – a knight galloping on horseback, which features on the coat of arms of Lithuania, both againstred background. On the flag, the white stripe is placed above the red stripe because in Polish heraldry, the tincture of the charge has priority over the tincture of the field.

The red-and-white colours were first recognised as national colours on 3 May 1792, on the first anniversary of the signing of the May Constitution. They were officially adopted as the colours of the Polish State by the Sejm of the Kingdom of Poland in 1831, during the November Uprising. After Poland regained independence, the design of the Polish flag was approved by the Legislative Sejm on 1 August 1919.

The Polish Flag Day has been officially celebrated since 2004.

MFA Press Office


02.05.2019 Niedziela.NL // źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa

(kb)

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Najnowsze komentarze