Pokojowy protest na rzecz walki Polek o prawa człowieka - Haga (Den Haag), Zuid-Holland - środa 28 października 2020 godz. 17:00-18:00


Co? Pokojowy protest na rzecz walki Polek o prawa człowieka // Peaceful Protest In Support of Polish Women Fight For Human Rights

Gdzie? Laan van Reagan en Gorbatsjov, Den Haag (Haga) ... to jest aleja obok parku naprzeciw dworca kolejowego Den Haag Centraal // it's a lane in the park opposite the railway station Den Haag Centraal

Kiedy? Środa 28 października 2020 od godz. 17:00 do 18:00 // Wednesday 28-10-2020 from 17:00 to 18:00

Facebook'owa strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/977287236108024/

Organizator: Mill Etta (facebook: https://www.facebook.com/mil.etta17)W czwartek 23 października polski Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o unieważnieniu możliwości aborcji z powodu „ciężkiej i nieodwracalnej wady śmiertelnej lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu”.
Dzieje się tak teraz i dziś w Polsce, kraju będącym częścią Unii Europejskiej. My jako kobieta i mężczyzna, bez względu na to, z jakiego kraju, kultury, wieku czy religii jesteśmy w stanie dokonywać wyborów dla siebie, ale Polka już tego nie moze. Polscy politycy już za nią zdecydowali.
Stańmy razem i pokażmy nasz głos wsparcia dla wszystkich kobiet, którym nie wolno wybierać za siebie.
Pokażmy im, że ich głos ma znaczenie, jeśli nie dla rządu, to dla nas.  


Post organizacyjny
W środę 28.10.2020 o godzinie 17:00 protestujemy w Hadze‼️ adres podany powyżej. Protest trwac bedzie do godziny 18.00.
Obowiazuje dystans 1,5 metra od siebie‼️‼️
Będzie chyba padać wiec ubierzcie się ciepło i najlepiej na czarno.
Parasolka jest elementem wyposażenia protestu kobiet.
Weźcie ze sobą wodę.
Obowiązują maski na twarzy‼️
Nigdzie nie maszerujemy, jesteśmy w jednym miejscu, żeby nie marznąć możemy skakać i klaskać.
Nie możemy ‼️ śpiewać, skandować haseł, dlatego weźcie transparenty.
Weźcie latarki, zrobimy światełko do nieba.
Będą przemówienia do rytmu klaskania znanego każdemu: CccWK CWKS Legia bo to łatwe i chwytne.
Organizatorzy odradzają wieszaki ze względów bezpieczeństwa‼️


X NEDERLANDS X X X X X X X X X X X X

Donderdag op 23 oktober had het Poolse Constitutionele Tribunaal besloten de toegang tot abortus ongeldig te verklaren op grond van "een ernstig en onomkeerbaar fataal defect of een ongeneeslijke ziekte die het leven van de foetus bedreigt".
Dit gebeurt nu en vandaag in Polen, een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie. Wij als vrouw en man, ongeacht uit welk land, cultuur, leeftijd of religie, kunnen de keuzes voor onszelf maken, maar de Poolse vrouw kan het niet meer. Poolse politici hebben al voor hen besloten.
Laten we samen staan ​​en onze steun betuigen aan alle vrouwen die niet voor zichzelf mogen kiezen.
Laat ze zien dat hun stem ertoe doet, zo niet voor de regering dan voor ons. 


X ENGLISH X X X X X X X X X X X X

On 23rd October the Polish Constitutional Tribunal had decided to invalidate the access to abortion on the ground of “severe and irreversible fatal defect or incurable illness that threatens the fetus’ life”.
This is happing now and today in Poland, a country that is a part of the European Union. We as woman and man, no matter from which country, culture, age or religion are able to make the choices for ourselves, but the polish woman can’t do it anymore. Polish politicians already decided for them.
Let’s stand together and show our voice of support for all the woman who are not allowed to choose for them selves.
Show them that their voice matters, if not to the government then to us.

Organizational details
Tomorrow 28.10 we are protesting at 17:00 in Den Haag, check the address above‼️
Protest will last till 18:00.
Keep 1,5m distance from eachother ‼️‼️
The weather looks to be rainy, so dress warm and in black.
Remember that umbrella is a part of the protest emblem.
Take something to drink with you and don’t forget the face masks ‼️
We are staying in one place, no marching but in order to keep warm we will jump or clap.
We can’t shout or sing‼️ that’s why take a poster with what you wish to protest on it.
Take a flashlight with you to create nice effect.
There will be speeches and rhythmic clapping to a very easy tune you will learn fast.
We don’t recommend taking the coat hangers due to safety reasons.
See you there‼️28.10.2020 Niedziela.NL // źródło: Facebook, strona wydarzenia https://www.facebook.com/events/977287236108024/

(facebook/kmb).