Reklama

POKOJOWY PROTEST DLA PRAW KOBIET, STAŃMY RAZEM PRZECIWKO NIESPRAWIEDLIWOŚCI - AMSTERDAM - niedziela 25 października 2020 godz. 13:00

Zmiany z ostatniej minuty -> zobacz stronę protestu: https://www.facebook.com/events/262706755178805


Co? POKOJOWY PROTEST DLA PRAW KOBIET, STAŃMY RAZEM PRZECIWKO NIESPRAWIEDLIWOŚCI


Gdzie? Plac Dam w Amsterdamie // Dam Square in Amsterdam. UWAGA! ZMIANA! ZOBACZ PONIŻEJ!
Gdzie? Museumplein, 1071 Amsterdam, Nederland

Kiedy? Niedziela 25 października 2020 od godz. 13:00 do 16:00 // Sunday 25-10-2020 13:00-16:00


W czwartek polski Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o unieważnieniu możliwości aborcji z powodu „ciężkiej i nieodwracalnej wady śmiertelnej lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu”.

Dzieje się tak teraz i dziś w Polsce, kraju będącym częścią Unii Europejskiej. My jako kobiety i mężczyżni, bez względu na to, z jakiego kraju, kultury, wieku czy religii jesteśmy w stanie dokonywać wyborów dla siebie, ale Polka już tego nie moze. Polscy politycy już za nią zdecydowali.

Stańmy razem i pokażmy nasz głos wsparcia dla wszystkich kobiet, którym nie wolno wybierać za siebie.
Pokażmy im, że ich głos ma znaczenie, jeśli nie dla rządu, to dla nas.
X ENGLISH X X X X X X X X X X X X

PEACEFUL PROTEST FOR WOMEN RIGHTS, LETS STAND TOGETHER AGAINST INJUSTICE

Thursday the Polish Constitutional Tribunal had decided to invalidate the access to abortion on the ground of “severe and irreversible fatal defect or incurable illness that threatens the fetus’ life”.
This is happing now and today in Poland, a country that is a part of the European Union. We as woman and man, no matter from which country, culture, age or religion are able to make the choices for ourselves, but the polish woman can’t do it anymore. Polish politicians already decided for them.
Let’s stand together and show our voice of support for all the woman who are not allowed to choose for them selves.
Show them that their voice matters, if not to the government then to us.


X NEDERLANDS X X X X X X X X X X X X

Donderdag had het Poolse Constitutionele Tribunaal besloten de toegang tot abortus ongeldig te verklaren op grond van "een ernstig en onomkeerbaar fataal defect of een ongeneeslijke ziekte die het leven van de foetus bedreigt".
Dit gebeurt nu en vandaag in Polen, een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie. Wij als vrouw en man, ongeacht uit welk land, cultuur, leeftijd of religie, kunnen de keuzes voor onszelf maken, maar de Poolse vrouw kan het niet meer. Poolse politici hebben al voor hen besloten.
Laten we samen staan ​​en onze steun betuigen aan alle vrouwen die niet voor zichzelf mogen kiezen.
Laat ze zien dat hun stem ertoe doet, zo niet voor de regering dan voor ons.24.10.2020 Niedziela.NL // Źródło/Bron: Facebook www.facebook.com/events/262706755178805

(kmb)Reklama

Najnowsze komentarze

Wiadomości

Error: Any articles to show