ŻYCIE W HOLANDII: Ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering)

Życie w Holandii

Holandia ubepieczenie zdrowotneWszyscy mieszkańcy Holandii są prawnie zobowiązani do ubezpieczenia się na pokrycie kosztów opieki medycznej, w tym lekarza domowego, szpitala jak również lekarstw.

Obowiązek przyjęcia
Ubezpieczyciele mają obowiązek przyjęcia każdej osoby zgłaszającej chęć wyciągnięcia ubezpieczenia zdrowotnego w danej firmie. Oznacza to, że pakiet podstawowy należy się każdej osobie, bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Ubezpieczenie uzupełniające (aanvullende zorgverzekering)
Oprócz ubezpieczenia podstawowego, ubezpieczalnie oferują również. Jeżeli osoba oczekuje więcej niż oferuje mu opieka medyczna oferowana z pakietu podstawowego, to może ubezpieczyć się dodatkowo. Przy tej opcji ubezpieczyciele nie mają prawnego obowiązku przyjęcia każdej osoby i mogą odmówić wystawienia takiego ubezpieczenia.

Obowiązek ubezpieczenia się
Prawo dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego (zorgverzekeringwet) zostało zmienione 1 stycznia 2006 roku i stanowi, że wszyscy mieszkańcy Holandii muszą być ubezpieczeni. Każda nie ubezpieczona osoba ryzykuje grzywną oraz wysokimi kosztami medycznymi.

Jeżeli mieszkasz w Holandii, jesteś zobowiązany do wyciągnięcia ubezpieczenia podstawowego. Również osoby, które w Holandii pracują (nawet jeśli nie są tutaj zameldowane) i płacą tutaj podatki oraz dzieci poniżej 18 roku życia mają obowiązek posiadania przynajmniej ubezpieczenia podstawowego.

Dzieci do lat osiemnastu również muszą być ubezpieczone. O wystawienie ubezpieczenia dla dziecka musi wystąpić jedno z rodziców, ale nie musi za nie płacić, dziecięcą składkę ubezpieczeniową pokrywa holenderski rząd.

Jeżeli nie jest się ubezpieczonym zachodzi duże prawdopodobieństwo, że zostanie się ukaranym grzywną. Kara wynosi 30% całej zaległej sumy (składka jest liczona od momentu, w którym powinniśmy się byli ubezpieczyć – czyli data zameldowania się w gminie lub data rozpoczęcia pracy, w zależności od tego które nastąpiło pierwsze). Składka plus kara jest naliczana maksymalnie 5 lat do tyłu (obecnie max od 01.01.2006). Spróbujmy w takim razie przybliżyć jakie mogą być z tym związane koszty. Załóżmy optymistyczną wersję, że nie mieliśmy ubezpieczenia przez 6 miesięcy, a średnia składka wynosi €90. Osoba, która nie płaciła składki przez 6 miesięcy będzie musiała zapłacić 6x €90, czyli €540. Do tego doliczana jest kara w wysokości 30%, czyli €162. Razem musimy zapłacić €702 za te nie ubezpieczone 6 miesięcy.

Zawartość pakietu podstawowego
W skład pakietu podstawowego wchodzi:
•    opieka medyczna, w której skład wchodzą – lekarze domowi, szpitale, lekarze specjaliści oraz opieka pielęgniarska;
•    lekarstwa;
•    trzy zabiegi in vitro;
•    opieka położnicza;
•    pomoce medyczne;
•    dentysta dla osób do 22 roku życia;
•    pobyt w szpitalu;
•    przewóz do szpitala;
•    specjalistyczne zabiegi szczękowe.

Każda ubezpieczalnia posiada dokładny opis tego co wchodzi w skład ubezpieczenia i do jakiego stopnia koszty medyczne są pokrywane.

Fizjoterapia w pakiecie podstawowym
Fizjoterapia jest częściowo zawarta w pakiecie podstawowym. Jaką część pokrywa ubezpieczenie zależy od sytuacji i od ubezpieczalni.

Osoby poniżej 18 roku życia mają prawo do 9 zabiegów. Jeżeli zabiegi nie dadzą pożądanego efektu, ubezpieczyciel czasami refunduje następne 9 wizyt. Decyzja ta należy do ubezpieczalni i zależy od okoliczności w jakich znajduje się pacjent.

Osoby powyżej 18 roku życia płacą za pierwsze 9 zabiegów same. Jeżeli potrzebne są następne zabiegi, ubezpieczyciel może pokryć ich koszty, pod warunkiem, że choroba znajduje się na liście chorób „refundowanych” (np. choroby chroniczne).

Na wizytę z fizjoterapeutą nie potrzebujemy skierowania od lekarza domowego.

Koszty fizjoterapii
Fizjoterapia od 1 stycznia 2008 roku nie jest związana odgórnie stałymi cenami. Każda praktyka ma swój własny cennik, która ma być umieszczony w gabinecie w widocznym dla pacjenta miejscu.

Osoby potrzebujące pomocy fizjoterapeuty powinny przed wizytą upewnić się u swojego ubezpieczyciela za co dostaną zwrot i do jakiego stopnia pokryje on koszty terapii. Ubepieczyciel jest zobowiązany do udzielenia takiej informacji.

Dentysta a pakiet podstawowy
Usługi dentystyczne są częściowo włączony do pakiety podstawowego. Dzieci i młodzież do 22 roku życia otrzymują zwrot za większość normalnych zabiegów stomatologicznych, np. za okresowy przegląd uzębienia, usunięcie kamienia nazębnego, znieczulenie, wypełnienie. Osoby dorosłe, aby pokryć koszty leczenia stomatologicznego muszą ubezpieczyć się dodatkowo.

Transport pacjenta
W większości przypadków transport medyczny jest refundowany z pakietu podstawowego, ale oczywiście musi to być przewóz niezbędny z medycznego punktu widzenia. Czasami do przewozu trzeba dopłacić.

Jeżeli do przewozu chorego użyło się własne auto, można starać się o zwrot kosztów (€0,28/km). Lista opisująca refundację jest dostępna u ubezpieczyciela.

Leki
Niezbędne leki oraz pomoce medyczne są zawarte w pakiecie podstawowym. Jeżeli lek jest przepisany przez lekarza domowego lub specjalistę, to w większości przypadków są one refundowane, dotyczy to również lekarstw specjalnie przyrządzonych przez aptekarza.

Obecnie na rynku wiele lekarstw ma wiele swoich odpowiedników w różnych cenach. Tylko najtańsze są całkowicie refundowane.

Lista leków, preparatów i instrumentów medycznych refundowanych z ubezpieczenia jest dostępna u ubezpieczyciela.

Pomoce medyczne, jak aparaty słuchowe, protezy, instrumenty medyczne dla diabetyków, psy-przewodniki, są zawarte w pakiecie podstawowym. Do jakiego stopnia są refundowane oraz komu się należą trzeba zawsze potwierdzić w ubezpieczalni.

Lekarz specjalista, szpital
Lekarz domowy musi wypisać skierowanie, aby otrzymać specjalistyczną opiekę medyczną. Pobyt w szpitalu do roku czasu (dokładnie 365 dni) jest pokryty z ubezpieczenia podstawowego.

Ubezpieczenie dodatkowe
Ubezpieczenie dodatkowe nie jest obowiązkowe i rodzaj takiego ubezpieczenia można samodzielnie wybrać. Wybór zależy od sytuacji osobistej lub też użyteczności ubezpieczenia dodatkowego. Ubezpieczyciele sami ustalają zawartość swojego pakietu dodatkowego, a więc te pakiety różnią się między ubezpieczalniami. Reguła jest taka: im większe pokrycie kosztów leczenia tym większa cena ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dodatkowe pozwala pokryć koszty leczenia nie zawartego w pakiecie podstawowym, np. może to być leczenie stomatologiczne czy poszerzone zakres zabiegów fizjoterapeutycznych.

Ryzyko własne
Do ubezpieczenia podstawowego należy „ryzyko własne” (eigen risico). To w zasadzie oznacza, że pierwszą część kosztów wynikających z opieki zdrowotnej płaci sam pacjent. Obowiązkowe ryzyko własne w roku 2009 wynosiło €155, a w roku 2010 roku wzrośnie do €165.

Każda osoba powyżej 18 roku życia posiada obowiązkowe ryzyko własne w ubezpieczeniu zdrowotnym. Można też dobrowolnie wybrać wyższe ryzyko własne. Suma ta zostanie odliczona od składek ubezpieczeniowych dzięki czemu opłata miesięczna będzie niższa.

Nie każda pomoc medyczna podlega pod ryzyko własne, np. wizyty u lekarza domowego, opieka stomatologiczna dzieci i młodzieży, opieka pielęgniarska i położnicza.

Zmiana ubezpieczalni
Zmiany firmy ubezpieczającej można dokonać raz do roku. Należy to zrobić pod koniec roku, czyli do 31 grudnia trzeba zakończyć procedurę zamknięcia kontraktu z obecną firmą. Następnie ma się czas, maksymalnie do 1 lutego, aby podpisać umowę z inną ubezpieczalnią. Nowe ubezpieczenie jest wtedy ważne od dnia 1 stycznia i od tego momentu pobierane są składki.

Ile płacimy za ubezpieczenie i kto określa jego wysokość
Każda osoba płaci za ubezpieczenie podstawowe składkę miesięczną stałej wysokości. Jej wysokość nie zależy od stanu zdrowia ubezpieczającej się osoby, czy też dochodów lub wieku. Ubezpieczalnia sama ustala jaka to jest suma. Pomimo konkurencji pomiędzy ubezpieczalniami, różnica między składkami ubezpieczalni są dość duże.

Składka za pakiet podstawowy różni się w zależności od ubezpieczalni ponieważ firmy ubezpieczeniowe oferują różne warianty ubezpieczenia.

Oprócz stałej stawki płaci się pewien procent z dochodów. Procent ten jest ustalany przez rząd. Składka ta jest potrącana  z wypłaty i odprowadzana przez pracodawcę do Urzędu Skarbowego. Osoby z własną działalnością gospodarczą płacą tą dodatkową składkę raz do roku po wyliczeniu dochodów (5,1% w roku 2008).

Dofinansowanie (Zorgtoeslag)
Osoby o niskich dochodach mogą otrzymać częściową rekompensatę kosztów ubezpieczenia podstawowego. Należy się wtedy zwrócić do Urzędu Podatkowego (Belastingdienst) o taki dodatek (zorgtoeslag).

Koszt ubezpieczenia w roku 2010
Podajemy kilka ubezpieczalni i koszt składek miesięcznych za pakiet podstawowy przy minimalnym ryzyku własnym (€165).

Ubezpieczalnia składka
 AnderZorg €83,00
 OHRA €89,50
 DSW €90,00
 CZ €93,75
 AGIS €95,50
 FBTO €95,50
 AZIVO €95,75
 ONVZ €96,04

 

Komentarze 

 
0 #175 Dron 2015-10-29 15:20
Cytuję Hermenegilda:
W zasadzie to też mam pytanie, na jednej stronie internetowej znalazłam, że dentysta wchodzi w ubezpieczenie podstawowe do 18 roku życia, tutaj jest napisane, że do 22. Jak to w końcu jest?
Poza tym, w firmie gdzie pracuję, powiedziano mi, że jak dostanę kartę od ubezpieczyciela, nie muszę płacić za żadną pierwszą wizytę tak jak doczytałam się w tym artykule. Ktoś jest mi w stanie coś podpowiedzieć..?

Każdy ubezpieczony ponosi tak zwane własne ryzyko i płaci sam do 360 euro rocznie za wizyty lekarskie i leki, kwota ryzyka może być wyższa.
Cytować
 
 
0 #174 Hermenegilda 2015-10-29 13:28
W zasadzie to też mam pytanie, na jednej stronie internetowej znalazłam, że dentysta wchodzi w ubezpieczenie podstawowe do 18 roku życia, tutaj jest napisane, że do 22. Jak to w końcu jest?
Poza tym, w firmie gdzie pracuję, powiedziano mi, że jak dostanę kartę od ubezpieczyciela, nie muszę płacić za żadną pierwszą wizytę tak jak doczytałam się w tym artykule. Ktoś jest mi w stanie coś podpowiedzieć..?
Cytować
 
 
0 #173 Dron 2015-09-14 21:11
Cytuję Maniu:
Mam pytanie zameldowałem się z datą miesiąc wstecz jak mam zawrzeć polisę z datą wstecz system nie przyjmuje a Jeżyka nie znam i raczej nie mogę liczyć na jakąś pomoc proszę o podsunięcie rozwiązania ?

Jeżeli zameldowałeś się miesiąc temu a teraz chcesz zawrzeć polisę ubezpieczeniową zrobić to musisz z datą bieżącą, dostaniesz do zapłacenia rachunek za ubezpieczenie od daty zameldowania.
Cytować
 
 
0 #172 Maniu 2015-09-14 20:13
Mam pytanie zameldowałem się z datą miesiąc wstecz jak mam zawrzeć polisę z datą wstecz system nie przyjmuje a Jeżyka nie znam i raczej nie mogę liczyć na jakąś pomoc proszę o podsunięcie rozwiązania ?
Cytować
 
 
0 #171 Jaap 2015-09-06 20:37
Cytuję kasia:
[quote name="Mirka"]
Czesc:) Kiedys tez bylam ubezpieczona w Holland Zorg, bylo to jak w Twoim przypadku ubezpieczenie grypowe. Nie wyjechalam tak jak Ty do PL, bylam caly czas na terenie holandi, jednak nie pracowalam. To tak jakby mnie w holandii nie bylo. Pozniej pdjelam prace w ktorej sama na wlasna reke musialam sie ubezpieczyc. Nie pamietam czy w wniosku musialam podac date kiedy podjelam prace, ale chyba tak. Jesli nie podjelas pracy a sie zameldowalas to z tego co mi wiadomo musisz sie ubepieczyc. Problemow zadnych miec nie bedziesz, bo w sumie niby za co. Przebywalas w pl. Twoj pracodawca na pewno Cie wyrejestrowal. Jesli dostawalas Zorgtoeslag, to lezy to w Twoim intersie aby go zawiescic lub calkowicie zrezygnowac, ale to juz inny temat.
Mysle ze w czyms pomoglam:) Pozdrawiam.

Piszesz głupoty i nie na temat!!! Poza tym post z tym zapytaniem tak stary , ze juz powinna być sprawa rozwiązana.
Cytować
 
 
0 #170 kasia 2015-09-06 19:43
[quote name="Mirka"]
Czesc:) Kiedys tez bylam ubezpieczona w Holland Zorg, bylo to jak w Twoim przypadku ubezpieczenie grypowe. Nie wyjechalam tak jak Ty do PL, bylam caly czas na terenie holandi, jednak nie pracowalam. To tak jakby mnie w holandii nie bylo. Pozniej pdjelam prace w ktorej sama na wlasna reke musialam sie ubezpieczyc. Nie pamietam czy w wniosku musialam podac date kiedy podjelam prace, ale chyba tak. Jesli nie podjelas pracy a sie zameldowalas to z tego co mi wiadomo musisz sie ubepieczyc. Problemow zadnych miec nie bedziesz, bo w sumie niby za co. Przebywalas w pl. Twoj pracodawca na pewno Cie wyrejestrowal. Jesli dostawalas Zorgtoeslag, to lezy to w Twoim intersie aby go zawiescic lub calkowicie zrezygnowac, ale to juz inny temat.
Mysle ze w czyms pomoglam:) Pozdrawiam.
Cytować
 
 
0 #169 Jaap 2015-09-06 19:20
Cytuję slawek:
czy ktoś wie ile kosztuje taki pakiet ubespieczeniowy dla ludzi rzeby byli wszyscy lekarze i składki rentowe

W Niderlandach, ubezpieczenie zdrowotne (Zorgverzekering)a ubezpieczenie społeczne, emerytalne (Pensioen, AOW) to dwie rózne sprawy i różni świadczenidawcy. Przy ubezpieczeniu zdrowotnym wysokość składek waha się od 80 euro do 150 w zależności od pakietu, niktóre rzeczy sa zbędne i zależą od indywidualnych Twoich potrzeb. Ubezpieczenie emerytalne jest regulowane poprzez pracodawcę z funduszem emerytalnym pod który podlega dana branża ( każda ma swój) w , której pracujesz i z SVB.
Cytować
 
 
0 #168 slawek 2015-09-06 12:28
czy ktoś wie ile kosztuje taki pakiet ubespieczeniowy dla ludzi rzeby byli wszyscy lekarze i składki rentowe
Cytować
 
 
0 #167 Jaap 2015-08-26 19:26
[quote name="Mirka"]Witam
Czy mógłby mi ktos podpowiedzieć co mam zrobić w następującej sytuacji. Pracowałam przez biura pracy i byłam ubezpieczo......
Jak najbardziej, nie powinno być problemów z ubezpieczeniem się indywidualnie w innej firmie. Biuro pracy Ci raczej nie opłacało składki, a raczej było tylko pośrednikiem, bo to i tak było ściagane z twojej wypłaty. Jak bedzie ktos wnikliwy to możesz mieć problemy, ale zawsze umiesz udowodnić swoje okresy zatrudnienia i może przez to nieobecności w Niderlandach ( jesli nie pobierałas zasiłku WW poprzez dane , które znajduja sie na stronie UWV.
Cytować
 
 
0 #166 Mirka 2015-08-26 14:36
Witam
Czy mógłby mi ktos podpowiedzieć co mam zrobić w następującej sytuacji. Pracowałam przez biura pracy i byłam ubezpieczona w Holland Zorg, pierwszy raz do Holandii przyjechałam we wrześniu 2013 i co jakiś czas zjezdzalam na miesiąc do Polski i nie bylam w Holandii ubezpieczona przez ten czas. Teraz zameldowalam się i chciałabym zmienić ubezpieczenie na prywatne czyli nie opłacane przez firmę w której pracuje. Czy mogę teraz ubezpieczyć się w innej firmie? I czy dostanę "karę" za brak ubezpieczenia gdy nie pracowałam i nie przebywalam w Holandii? Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Pozdrawiam Mirka
Cytować
 
 
0 #165 Piotr 2015-07-27 13:19
Dzień dobry, o ile to możliwe proszę o poradę. Syn uczył się na roku zerowym w Amsterdamie. (2013-2014). W trakcie nauki miał ubezpieczenie studenckie ISIC, które strona holenderska honorowała . Po roku, W 2014, zdał na inną uczelnię a rozpoczęcie nauki przesunął na wrzesień 2015. Opuścił Holandię w listopadzie 2014 przed wygaśnięciem w/w ubezpieczenia tj. końcem lutego 2015. Jednak w kwietniu byli sąsiedzi w Amsterdamie znaleźli na korytarzu korespondencję od komornika wzywającą do zapłacenia mandatu za brak ubezpieczenia po wygaśnięciu ISIC. W tym tym czasie już go tam nie było. Nie studiował i nie pracował na terenie Holandii.
Od września tego roku syn rozpoczyna studia na pierwszym roku i chcielibyśmy uniknąć problemów i wydatków wynikających z mandatu. Czy jest możliwość wyjaśnienia zaistniałej sytuacji? Z gory dziękuję za każdą radę.
Zafrasowany rodzic
Cytować
 
 
+1 #164 Jaap 2015-04-27 09:48
Cytuję stefan:
Witam
ostatnio dostałem recepte na antybiotyk , w aptece mieli jakiś problem i pani dałem mi fakturę i powiedziała że muszę zwrot załatwić samodzielnie. jak to zrobić gdzie to wysłać ??
Musisz to wysłac do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego wysłać (Zorgverzekeraar}, można to zrobić online.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Wiadomości

Holendrzy ukradli w Belgii… 268 worków z używaną o

News image

Sąd w Tongeren skazał dwóch Holendrów na karę jednego roku pozbawienia wolności – informują belgijsk...

Holandia | Piątek, 27 Listopad 2015

Więcej ...

Najnowsze komentarzeŻycie w Holandii

News image

ŻYCIE W HOLANDII: Wynajem mieszkania

Przyjeżdżając do Holandii musimy liczyć się z dużym wydatkiem związanym z wynajęciem mieszkania....

Życie w Holandii | Poniedziałek, 7 Grudzień 2009

Więcej ...

Więcej w: Życie w Holandii

Co-gdzie-kiedy

News image

Grupa wsparcia dla osób z uzależnieniami - każda n

Straciłeś kontrolę?Jesteś uzależniony?Pomóż sobie!Nowo otwarta polskojęzyczna grupa wsparcia "Ohana"...

Więcej ...

Więcej w: Co-gdzie-kiedy

Atrakcje turystyczne

News image

Binnenhof - Serce holenderskiej polityki w centrum

To właśnie tu, od wieków omawia się najważniejsze sprawy państwowe i podejmuje kluczowe decyzje poli...

Atrakcje turystyczne | Sobota, 12 Wrzesień 2015

Więcej ...

Więcej w: Atrakcje turystyczne

Muzea

News image

Zuid-Holland, Den Haag - Muzeum samochodów Louwman

Historia kilkuset samochodów, które znajdują się w haskim muzeum pozwoli dowiedzieć Ci się wszystkie...

Muzea | Sobota, 8 Sierpień 2015

Więcej ...

Więcej w: Muzea